Vragen? Bel ons dan  phone

Verhoeven

Tuinhout & Steengoed

menu

Aanleg tips

Geplaatst op: 25-09-2014
Om tot een tuinontwerp te komen stelt u zich vermoedelijk de vraag welk soort tuin het best bij u past. Wanneer het tuinplan is gemaakt, komt de materiaal keuze en vervolgens de aanleg van uw tuin. Voor het tuinplan vindt u op onze website een teken programma, een aantal tuinstijlen uitgelegd en een hele boel voorbeeld foto's. De materialen vindt u in onze showrooms of webshop. Het aanleggen kunt u overlaten aan ons of dit doet u in eigen beheer. In het laatste geval vindt u in dit artikel enkele praktische handelingen en tips.

Grondwerk en waterafvoer

Zet aan de hand van het plan vervolgens alle maten in uw tuin uit met paaltjes, die u aan de buitenrand van het te bestraten oppervlakte plaatst. Op deze paaltjes geeft u de hoogte aan waarop de stenen worden geplaatst. Gebruik hiervoor een waterpas. Vertrek van een vast punt vanaf de woning richting de tuin. De aanvangshoogte of steenhoogte is 1 à 2 cm onder de deurdorpel. Voor een goede afwatering is een lichte helling noodzakelijk. Als regel volstaat een helling, ook wel afschot genoemd, van 1 à 2 cm per meter. Nadat de hoogte op de paaltjes is aangeduid, spant u hiertussen een touwtje, zodat u al een goed beeld krijgt van de latere bestrating. Voor het aanleggen van een oprit moet u vanwege de zware belasting de ondergrond diep genoeg uitgraven. Voor een oprit is een fundering van 30 tot 40 cm, afhankelijk van de bestaande ondergrond aan te bevelen. Tel voor de totaal uit te graven diepte de dikte van de bestrating hierbij op. Voor een tuinpad of terras die normaal te voet worden belopen, is 15 tot 20 cm fundering plus straatlaag voldoende. Ook hier geldt; tel de dikte van de bestrating erbij op.

Funderingen

Om uw bestrating goed tot zijn recht te laten komen, is het zaak een degelijke fundering te maken, zodat uw terras, oprit of tuinpad minder snel onregelmatig gaat verzakken.

Een terras of oprit in klinkers bestaat meestal uit 3 lagen: de stenen zelf, die de deklaag vormen, een straatlaag als 2e, en een fundering als 3e laag. In het uitgegraven cunet brengt u nu als eerste de funderingslaag Fundi King® aan. Houdt u voor de hoogte rekening met het feit dat er nog een straatlaag van 3 tot 5 cm bovenop komt plus nog eens de bestrating. Het is zaak de lagen Fundi King® goed te verdichten met een daartoe geschikte trilplaat. Voor alle specifieke informatie over Fundi King® klik hier. De bovenkant van de fundering bepaalt de vorm van de uiteindelijke bestrating. Houdt u dus in dit stadium rekening met het afschot van 1 a 2 cm.

Straatlaag

De straatlaag is de laag waarop daadwerkelijk de bestrating wordt geplaatst. Deze laag is 3 tot 5 cm dik.

Deze laag dient o.a. om kleine dikte verschillen op te vangen en wordt vooraf één maal licht afgetrild. Stenen worden gevlijd gelegd en deze trilt u later na. Tegels  klopt u echter met een hamer vast in de straatlaag. In beide gevallen verdicht u op deze manier uiteindelijk de straatlaag. De straatlaag komt boven op de aangetrilde fundering van Fundi King®.

Fundi King® is zodanig samengesteld dat u het kunt gebruiken als fundering en als straatlaag. Ook wanneer u natuursteen gaat verleggen en de straatlaag dient te worden gestabiliseerd. Door Fundi King® te gebruiken voorkomt u risico op vervuilde elementen in aangeleverd puin en zand. Deze vervuilingen kunnen klachten veroorzaken m.b.t. uw bestrating.

Stabiliseren van de straatlaag

Het kan noodzakelijk zijn dat de straatlaag moet worden gestabiliseerd. Stabiliseren is het verstevigen van het zandbed door het te mengen Stabiking®. Dit is nodig bij (natuursteen)tegels die dunner dan 4 cm zijn. Stabiking® kunt u droog door de bovenste 5 cm van de Fundi King® heen harken. Gebruikt u daarvoor een zak Stabiking® voor 3 m2.

Kantopsluiten

Naast de juiste stenen en de goede ondergrond is de kantopsluiting zeker zo belangrijk. Gebruik een opsluitband vanaf de afmeting 8x20x100 cm voor de oprit. En vanaf 5x15x100cm voor terras en tuinpad. Een opsluitband voor de oprit dient in ieder geval voorzien te zijn van een hol en dol of een visbekverbinding. Dit betekent dat de opsluitbanden op een bepaalde manier in elkaar passen. Dit is bepalend voor de opsluitfunctie.

Leg om de juiste afstand tussen twee kantopsluitingen te bepalen een voorlopige rij straatstenen of tegels neer. Houdt u hierbij rekening met de mogelijke maatafwijkingen tussen stenen of tegels onderling. Plaats de kantopsluitingen met de buitenkant gelijk aan het gespannen touwtje. Zorg ervoor dat de kantopsluiting 2 cm lager wordt geplaatst dan de bestrating. Dit om een mooiere afwerking te verkrijgen.

Afreien

Nadat de fundering is getrild en de straatlaag is aangebracht, kunt u de straatlaag aan afreien. Hiervoor kunt u gebruik maken van een aluminium afreilat of gewoon een houten plank.

Het afreien: plaats twee profielen op het gewenste niveau in de stabiele laag. Dit is de onderkant van de aan te brengen sierbestrating. Trek met een afreilat de overtollige Fundi King® of zand over de twee profielen naar u toe. Let er op dat de profielen niet verder dan de lengte van de afreilat uit elkaar liggen. Eventueel vult u tijdens het afreien de eventueel ontstane kuilen bij.

Na het afreien neemt u de profielen weg en vult u sleuven onder de profielen bij. Bij een breed oppervlak plaatst u een extra profiel zodat de afreilat telkens op twee profielen rust.

Straatwerk

Op de straatlaag worden vervolgens de stenen of tegels geplaatst. Let hierbij op mogelijke maatafwijkingen vang deze eventueel op door te werken met een kleine voeg. Werk op de geplaatste bestrating, zo wordt de straatlaag niet geschonden. Aangepaste benodigde afmetingen in het straatwerk verkrijgt u door de stenen of tegels te kappen, te zagen met een diamantzaag of te knippen met een steenknipper.

Pak bij het leggen de bestratingproducten zo mogelijk uit de verschillende pakketten diagonaal van boven naar beneden weg om de juiste nuancering te verkrijgen en ook om kleurverschillen of kleurblokken te vermijden.
Bij alle materialen met een strakke randafwerking dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om strakke materialen tijdens het verwerken op alle onderdelen zorgvuldig te behandelen en deze zeker met een minimale voeg van 2 mm te leggen. Gebruik het juiste stratenmakergereedschap. Voor tegels gebruikt u een rubberhamer, de zogenaamde tegelhamer. Gebruik bij voorkeur geen ijzeren straathamer, deze geeft beschadigingen op het sierstraatwerk.

Sierbestrating kan in verschillende verbanden gelegd worden. Zie onze rubriek legverbanden.

Afwerking

Oprit: alvorens voor de eerste keer af te trillen, dient u de stenen in de oprit in te zanden. Gebruik hiervoor schoon zand, bijvoorkeur metselzand. Hierdoor komen de klinkers in eerste aanleg goed stabiel te liggen, daarna aftrillen met een geschikte trilplaat. Dan afzanden met wederom schoon zand. Het is raadzaam om de eerste week de oprit niet te belasten. Op terrassen en tuinpaden wordt meestal een sierproduct gekozen. Let hierbij op dat niet alle bestratingproducten kunnen of mogen worden afgetrild. Veel sierproducten kunnen wel licht worden getrild maar met behulp van een trilplaat met een rubberen mat. Tegels mogen in geen geval worden afgetrild.


« Terug