Vragen? Bel ons dan  phone

Verhoeven

Tuinhout & Steengoed

Hardheid Natuursteen

Geplaatst op: 29-03-2013
Verschillende soorten natuursteen uit verschillende delen van de wereld. Hierdoor is het ook niet onwaarschijnlijk dat verschillende soorten natuursteen ook een andere hardheid hebben. De hardheid van natuursteen wordt gemeten volgens de schaal van Mohs, met een schaalverdeling van 1-10. Dit is een globale aanduiding omdat per groep veel soorten voorkomen met verschillende hardheden. Klasse 1 = talk en klasse 10 = diamant.

GRES < 5           

Gesteente wat is ontstaan uit samengeperst verweringsmateriaal wat is aangevoerd door gletsjers en rivieren en vaak ontstaan in diepere lagen van zeeën en oceanen door grote druk. Deze groep is onderverdeeld in drie soorten:        

A       Quarcitische gres < 5         

Gres met een hoog gehalte Quarts zoals b.v. Modac, Golden Leaf, Autum Grey.                   

B       Grauwacke < 5

Gres met een hoog gehalte veldspaat en Quarts zoals b.v. Grauwacke kinderkopjes (Duitsland).

C       Kalkzandsteen < 5

Zandsteen met een hoog gehalte aan Calciet. Deze soorten zijn vaak gelaagd zoals b.v. rode Weser en witte Weser.

 

KALKSTEEN < 5

Deze groep is onderverdeeld in:

A       Travertin < 5 (zoetwaterkalk)

Dit is een gesteente wat is ontstaan in warme kalk rijke zoetwater gebieden (vaak bij vulkanen). Kalk en koolstofdioxide in het water reageren tot calciumcarbonaat en zinken naar de bodem. Hiertussen verkalken plantenresten. Dit zijn de gaten en pijpvormige kanalen in de travertin. Streepvorming in de travertin wordt vaak veroorzaakt door zandafzetting tijdens dit proces. Travertin komt veel voor in Spanje, Italië, Turkije en Iran.                                                                                                       

B       Kalksteen < 5 (zoutwaterkalk)                                                          

Dit is een gesteente wat is ontstaan in warme zoutwater zeeën waarbij de kalk op de         zeebodem zinkt en door de waterdruk wordt gecomprimeerd. Dit zijn gelaagde         steensoorten waarbij vaak fossielresten tussen de lagen voorkomen. Voorbeelden zijn Belgisch hardsteen, Kotah Blue en Green, Dessert Black, Solenhofer, Bourgogne Flagstones, Perlato, Bottocinni en Rosso Verona.                                                                                               

C       MARMER < 5                                                             

Dit zijn kalksteen soorten met Quarts (vaak kristalmarmer genoemd) die als gevolg van aardverschuivingen onder druk en hogere temperaturen zijn ontstaan. Marmer is vaak licht tot wit van kleur met mogelijk verschillende kleuren aders.                                                    

Voorbeelden zijn Carrara, Ajax, Giallo Siena en Marmer Red.                                                  

D       Onyx < 5                                                         

Dit is een kalksteen soort met grote Quarts kristallen. Deze steen is lichtdoorlatend.

 

VULKANISCHE GESTEENTEN

Deze groep is onderverdeeld in:

A       Tufsteen < 5

Dit is een kalkrijk gesteente wat is ontstaan uit samen persing van zachte kalksteen met klei tijdens vulkaan uitbarstingen en hoge temperaturen.

B       Lava < 5

Kalkrijk gesteente wat door de hoge temperaturen rood of zwart van kleur is en door afkoeling aan de aardkorst poreus wordt.

C       Basalt > 5

Gabro-achtig gesteente wat door compressie in de aarde tot een zeer fijnkorrelig gesteente is veranderd. Basalt is één van de allerhardste steensoorten. Door stolling aan de oppervlakte ontstaan ruitvormige kolommen (vaak vijf- of zeshoekig van vorm).

D       Porfier > 5

Graniet gesteente dat als gevolg van uitbarstingen de aardkorst bereikt en door de hoge temperatuur en het mineraal ijzer rood tot groen van kleur is.

 

CONGLOMERAAT STENEN < 5

Dit zijn samengeperste stenen die zijn ontstaan uit kalk en zandsteen soorten van verschillende korrelgrootte (vaak tot enkele centimeters groot). Een voorbeeld is de Rosso Verona.


GRANIET > 5 

Deze groep is onderverdeeld in:

A       Gneis > 5

Gelaagde granietsoort zoals b.v. Calanca, Grey Quarciet.

B       Gabro > 5

Fijn korrelige graniet met veel Veldspat (vaak donker van kleur)

b.v. Impala graniet.

C       Graniet > 5

Gesteente wat is opgebouwd uit een grofkorrelige structuur van veldspaat en Quarts. De kleuren worden veroorzaakt door de mineralen in het gesteente. Hoe meer Quarts, hoe witter de graniet. Een voorbeeld is de porto graniet.

QUARTS > 5

Dit is een gesteente wat is ontstaan uit rekristalisering van zandsteen onder hoge druk en hoge temperatuur in de aardkorst. Deze steensoort behoort tot de allerhardste soorten. Eén van de eigenschappen is de glimmende kristal- en gelaagde structuur. Voorbeelden zijn Alta, Himalija, Silver Grey   en Andes Quarsiet.                                                                    

SERPENTENIET < 5                                        

Gesteente wat is opgebouwd uit serpentijnmineraal. Dit zijn vaak schilferige kristallen, groen of paars van kleur. Voorbeelden zijn Verdi Serpentino, Verdi Alpi en Rosso Levanto. Deze steen is geliefd bij beeldhouwers, omdat hij goed te bewerken is.                                

 

LEISTEEN                                      

Zeer fijnkorrelig gesteente met lineaire parallel structuur, wat is ontstaan uit zeer kleine korrels (< 0,063 mm) die door water en wind in oceanen onder hoge druk         en kalk (van organismen) laagsgewijs is gecomprimeerd. Hoe dieper in de oceanen, hoe harder de soorten.

Voorbeelden zijn Mustang, Yadisch, Dessert Black Flagstone > 5 en Multicolor < 5.                                

« Terug